RODO

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ „Uśmiech Naszego Dziecka II”

    W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: ”RODO ), informujemy, że:

Administratorem Pana/ Pani danych jest „Uśmiech Naszego Dziecka II” Hanna Ziarko – Górecka ul. Grobla II 12/14 80-835 Gdańsk.

Kontakt w sprawie związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail : und2@wp.pl oraz w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

Podanie Pana/Pani danych osobowych było/jest dobrowolne i niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja niżej wymienionych celów.

Podstawy prawne i cele przetwarzania podanych danych osobowych:

  1. Konieczność do wypożyczenia stroju karnawałowego.
  2. Gdy strój nie zostanie oddany, dane będą wykorzystane w celu odzyskania stroju.
  3. Konieczność do realizacji umowy ( na szycie lub poprawki krawieckie).
  4. Niezbędność dla realizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa cele finansowo księgowe.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.

W związku z celami o których mowa powyżej, odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w firmie Uśmiech Naszego Dziecka II będzie właścicielka i nie będą mieć dostępu żadne, inne osoby . W przypadku nie oddania stroju dane osobowe mogą być udostępnione prawnikowi, policji lub w sądzie.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

– sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

– przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO) – wniesienia skargi do organu nadzorczego

– dobrowolności podania danych osobowych

Aby zrealizować ww. prawa można skontaktować się z siedzibą firmy Uśmiech Naszego Dziecka II ul. Grobla II 12/14 Gdańsk 80-835  lub wysłać wiadomość e-mail na adres und2@wp.pl

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r o ochronie danych osobowych (RODO)