Kostiumy -> Regulamin

 1. Osoby korzystające z usług wypożyczalni posiadają możliwość wypożyczenia strojów, będących na stanie wypożyczalni.
 2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni i z tą chwilą żadne koszty nie będą zwrócone.
 3. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej oraz wpłacenie kaucji i opłaty w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, adres oraz numer telefonu kontaktowego.
 5. Wypożyczone stroje oraz wypożyczone peruki należy zwrócić w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 6. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypoży-czalnią w przypadku niezwrócenia
 7. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie obowiązującego cennika.
 8. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 2 doby liczone od momentu wypożyczenia (nie wliczamy niedzieli).
 9. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy pobierana jest dodatkowa opłata.
 10. W przypadku niezwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną w następujący sposób: stawka standardowa według cennika razy liczba dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
 11. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.
 12. W przypadku niedokonania zwrotu bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 13. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 14. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracowników.
 15. Zabrania się przerabiania, prania, prasowania strojów.
 16. Rezerwacji stroju można dokonać tylko i wyłącznie w wypożyczalni na czas do 14 dni przed wypożyczeniem stroju uiszczając swoją opłatę.
 17. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w wypożyczalni
 18. W przypadku rezygnacji z opłaconej rezerwacji, przepada 50% zaliczki.
 19. Wypożyczenie stroju oznacza pełną akceptację regulaminu z pełnymi konsekwencjami.